Poradnik Instytucji Kultury 08/2023

Do końca sierpnia szkoły mogą wziąć udział w konkursie NCK „Do Hymnu”

Do 31 sierpnia br. trwa kolejny nabór do VI edycji ogólnopolskiego konkurs dla szkół podstawowych „Do Hymnu”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Do końca września można zgłaszać prace do tegorocznej edycji konkursu Polskiej Izby Druku

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do XXIII edycji Konkursu Złoty Gryf 2023 za najlepszą jakość w poligrafii. Organizatorem inicjatywy jest Polska Izba Druku.

Trwa nabór do tegorocznej edycji stypendiów artystycznych m.st. Warszawy

Trwa nabór wniosków o stypendia artystyczne m.st. Warszawy na 2024 r. Organizatorem inicjatywy jest Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu to ponad 2 mln zł.

Do końca sierpnia można składać wnioski w programie NIMOZ „Rozbudowa zbiorów muzealnych”

Do 31 sierpnia br. trwa nabór wniosków do programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Program realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Prognozowana wysokość środków przeznaczonych na realizację inicjatywy wynosi 3,5 mln zł.

Trwa nabór zgłoszeń w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze i stypendia z zakresu upowszechniania kultury

Do 24 sierpnia br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze i stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2024 r. Organizatorem inicjatywy jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tylko do połowy sierpnia można złożyć wniosek do programu dotacyjnego „Izby Pamięci”

Do 15 sierpnia br. trwa nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Izby Pamięci”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Inicjatywa finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowana wysokość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1,5 mln zł w etapie pierwszym oraz 2 mln zł w etapie drugim.

Do 29 września można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Do 29 września br. trwa pierwszy nabór wniosków do Priorytetu VII Kultura, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021–2027. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pula środków w naborze wynosi 400 mln zł.

Świadczenie urlopowe na dwóch etatach

W instytucji jeden z pracowników zatrudniony jest na 1 etat oraz na 1/2 etatu na dwóch różnych stanowiskach.
Czy pracownikowi zatrudnionemu na dwóch osobnych etatach w instytucji należą się dwa świadczenia urlopowe i czy należy je liczyć osobno na obydwa etaty?

Staż pracy w bibliotece

Pracownica biblioteki publicznej od 1 marca 2022 r. zatrudniona jest na stanowisku młodszego bibliotekarza i nie miała udokumentowanego żadnego okresu zatrudnienia liczącego się do stażu pracy. W 2023 r. wystąpiła z prośbą o zaliczenie do jej stażu pracy okresu pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym od 2006 r. do 2014 r.
Czy jeśli będzie miała zaliczony ten czas jako 8 lat, to należy jej naliczać dodatek stażowy w wysokości 8% od wynagrodzenia, czy zacząć od 5%?

Instruktor sportu i kierownik w jednej osobie

W związku z utworzeniem w instytucji kultury wydziału sportu osoba pracująca dotychczas na stanowisku instruktora sportu będzie również pełniła obowiązki kierownika tego wydziału (kontynuując prowadzenie zajęć sportowych).
Czy wobec tego należy wypowiedzieć instruktorowi sportu umowę na stanowisko instruktora np. w 1/3 etatu i w tej części zatrudnić go jako kierownika? Czy też może on pełnić funkcję kierownika dodatkowo?
Jakie stanowisko wpisać w nowej umowie o pracę — instruktora, kierownika, a może obydwa — oraz jaki zakres czynności należy w niej wskazać?

Dodatek specjalny a podstawa odprawy emerytalnej

Pracownikowi za okres od 1 do 31 maja 2023 r. przyznano dodatek specjalny, który uzasadniony był zwiększonymi obowiązkami. Zaś 16 września 2023 r. wypłacona mu zostanie odprawa emerytalna w związku z przejściem na emeryturę.
Czy w podstawie odprawy emerytalnej powinna być ujęta kwota dodatku specjalnego?

Równoważny system pracy i dni wolne

W instytucji kultury instruktorzy pracują w równoważnym systemie czasu pracy (do 12 godzin). Pracują też w niedziele i święta zgodnie z harmonogramem.
Jeden z pracowników pracował w niedzielę 4 godziny, za co rozliczono mu 4 godziny pracy i przyznano inny dzień wolny, inny z pracowników zaś pracował w dzień świąteczny 12 godzin, za co rozliczono mu 12 godzin pracy i również otrzymał dzień wolny.
Czy takie rozliczanie godzin pracy jest poprawne?