Poradnik Instytucji Kultury 09/2015

Pozornie niepozorna

Biały, dziewięciokondygnacyjny sześcian. Budynek pozornie nieciekawy — a jednak dzięki swemu wnętrzu i przeznaczeniu — niezwykły. W 1999 r. odbył się konkurs na projekt nowego budynku biblioteki miejskiej w Stuttgarcie.

Oswoić przestrzeń

Zalew Nowohucki to miejsce, które przez długie lata tętniło życiem, ale obecnie straciło swój kultowy charakter.

Na plaży

Lato i czas plażowania dobiega końca nie tylko dla tych, którzy wypoczywali nad morzem, ale także w Muzeum Narodowym w Waszyngtonie (National Building Museum). Co roku organizowane są tam interaktywne, angażujące zwiedzających wystawy.

Lepiej zapobiegać niż płacić, czyli jak dyrektor instytucji kultury może przeciwdziałać mobbingowi?

• Mobbing może mieć miejsce zarówno w relacji przełożony–pracownik, jak i na poziomie pracownik–pracownik • Za lekceważenie problemu grożą kary • Choć to trudne wyzwanie, warto podjąć działania, które zaowocują dla dobra pracowników i całej instytucji

Murale — przejaw współczesnej sztuki zaangażowanej

  Mural to ciekawa forma podkreślenia obecności instytucji kultury w przestrzeni miejskiej   Malowidła w przestrzeni miejskiej mogą stać się nowym kanałem komunikacji z publicznością, pozwalają ożywić szarość budynków instytucji kultury   Wspólne tworzenie muralu to doskonały pomysł na zaangażowanie mieszkańców w rewitalizację swojego otoczenia

Sprzedaż książek podczas kiermaszu a kasa fiskalna

Biblioteka w tym roku zaplanowała kiermasz książek podczas lokalnego święta.

  • Czy w związku z tym może za symboliczną złotówkę sprzedawać książki bez kasy fiskalnej?
  • Czy taką działalność trzeba wskazywać w statucie?

Napoje wydawane pracownikom w czasie upałów

W związku z falą upałów dom kultury przekazuje pracownikom wodę mineralną.

  • Jakie skutki podatkowe wywołuje takie świadczenie?
  • Czy wartość wody jest przychodem dla pracownika, a dla domu kultury kosztem podatkowym?
  • Czy taka czynność podlega VAT?

Zwrot należności za poniesione koszty wyżywienia i noclegu w czasie wyjazdów służbowych — czy jest przychodem podatkowym?

• Należności z tytułu podróży służbowej z reguły nie są przychodem pracownika • Przychód taki może powstać, jeśli należność przekroczy przewidziany limit, a pracownik zgodzi się przyjąć takie świadczenie • Wówczas przychód może skorzystać ze zwolnienia od podatku po spełnieniu określonych warunków

Darowizna od firmy z przeznaczeniem na nagrody w konkursie

Przy okazji organizacji turnieju piłki siatkowej ośrodek kultury otrzymał gadżety, tj. długopisy, piłki, kalkulatory, ciastka itp. Ufundowała je miejscowa firma, a zostały one rozdane uczestnikom turnieju jako nagrody.

  • Jak zaksięgować tę operację?

Zwrot dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych

Instytucja kultury dopiero w kwietniu br. zwróciła do organizatora niesłusznie wykorzystaną za rok ubiegły dotację podmiotową.

  • Na jakim koncie ująć zwrot dotacji?
  • Czy zastosować § 2910 i 4560?
  • Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie zwrotu?

Zwrot VAT za zakup muzealiów sfinansowanych dotacją

Pytanie Samorządowe muzeum otrzymuje od organizatora dotację na zakup muzealiów. W związku z tym, że muzealia nie podlegają amortyzacji, wartość otrzymanej dotacji muzeum ewidencjonuje na koncie 800 „Fundusz instytucji kultury”, a muzealia sfinansowane otrzymaną dotacją — na koncie 016 „Muzealia” — w wartości netto powiększonej o wartość VAT niepodlegającego odliczeniu i zwrotowi z urzędu skarbowego. Z umowy zawartej z organizatorem wynika, że […]

Uznanie praktyki w księgowości zależy od indywidualnej decyzji dyrektora instytucji kultury

Księgowa ze studiami magisterskimi z ekonomii i studiami podyplomowymi z rachunkowości chce podjąć pracę w instytucji kultury na stanowisku głównego księgowego.
Przez 4 lata współpracowała ze stowarzyszeniem realizującym projekty na podstawie umowy-zlecenia jako specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych. Następnie podjęła pracę jako księgowa, wtedy też przez kilka miesięcy przebywała na chorobowym.

  • Czy ten okres można zaliczyć do stażu 3 lat pracy w księgowości?