Poradnik Instytucji Kultury 09/2018

Co zrobić, aby pracownicy instytucji kultury wykorzystywali urlop w trakcie roku kalendarzowego?

  • Pracownik decyduje samodzielnie jedynie o 4 dniach wolnych w ciągu roku kalendarzowego
  • Stworzenie planu urlopów pomaga uniknąć sytuacji niewykorzystywania urlopów w ciągu roku kalendarzowego
  • Dyrektor instytucji może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody

Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej

  • Od 1 stycznia 2019 r. instytucja kultury ma nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej
  • Instytucja ma obowiązek przechowywać dokumentację pracownika zatrudnionego począwszy od 1 stycznia 2019 r. przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł
  • Były pracownik instytucji kultury, który zostanie objęty nowymi przepisami, będzie mógł odebrać swoją dokumentację pracowniczą do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania tej dokumentacji

Jak upomnieć się o zapłatę należności?

Gminny ośrodek kultury wynajmuje salę na różne imprezy. Jeden z odbiorców nie zapłacił należności. Pomimo telefonicznej interwencji wpłata nadal nie wpłynęła.
Jak powinna wyglądać procedura upomnienia się o należność od dłużnika?

Wniosek o dofinansowanie stanowiska pracy bezrobotnego

Dom kultury wystąpił z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Bezrobotny miał zostać zatrudniony jako sprzedawca-kasjer w uruchamianym po remoncie kinoteatrze, w którym będą odbywały również wydarzenia komercyjne, tj. projekcje filmowe, przedstawienia teatralne itp. Dom kultury prowadzi działalność gospodarczą poprzez wynajmowanie zespołów, nagłośnienia, prowadzenia ośrodka wypoczynkowego oraz hotelu z restauracją. Jednak urząd pracy uznał, że dom kultury nie spełnia warunków formalnych do uwzględnienia wniosku ze względu na to, że nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa).
Czy decyzja ta jest słuszna?

Ochrona danych osobowych a kontrola z gminy

Gminna instytucja otrzymała niedawno informację z urzędu gminy o kontroli jej wydatków. Kontrolę ma przeprowadzić skarbnik, który zażądał również akt osobowych pracowników w celu sprawdzenia postanowień umów o pracę oraz listy wynagrodzeń.
Czy w takiej sytuacji instytucja może udostępnić skarbnikowi akta osobowe pracowników?

Umowa o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory. Za każdym razem te same.
Czy powinna to być umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

Tajemniczy Las

Staraniem Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów w budynku dawnego Browaru w Bukowcu otwarta została interaktywna wystawa Tajemniczy Las. Przybliża ona bogactwo flory i fauny regionu, a także historię myślistwa.

Wybuduj sobie zamek

Oferta edukacyjna Muzeum w Pieskowej Skale obejmuje zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Każde zajęcia są powiązane z tematycznym zwiedzaniem muzeum oraz prelekcją i zabawą, a przeprowadzane są w specjalnie na ten cel przygotowanej sali wyposażonej w sprzęt multimedialny.

Pierwsza klasa w teatrze

Londyński Królewski Teatr Narodowy (Royal National Theatre) wśród licznych propozycji zajęć edukacyjnych posiada oryginalną ofertę dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Projekt zakłada wspólną naukę i przygotowanie spektaklu opartego o tzw. storytelling — opowiadanie.

Warto pospacerować

Coraz więcej instytucji kultury oraz prywatnych firm i organizacji pozarządowych proponuje zarówno turystom, jak i mieszkańcom lepsze poznanie danego miasta czy miejscowości poprzez spacer. To znakomite rozwiązanie, które zyskuje coraz więcej zwolenników i ewaluuje, podejmując coraz ciekawszą i oryginalną tematykę.

Literacki wehikuł czasu

To projekt pracowników Centrum Spotkań Europejskich Światowid z Elbląga. Jego celem jest promocja czytelnictwa i rozwijanie czytelniczych zainteresowań wśród polskich dzieci i młodzieży, gdyż dane ze statystyk wciąż wykazują małe zainteresowanie literaturą, szczególnie w tej grupie wiekowej.

Otwarci na sugestie, czyli o tym, dlaczego warto słuchać i kontrolować — szczególnie we wrześniu

  • Zapisy na zajęcia edukacyjne to wspaniała okazja, by lepiej poznać potrzeby naszych odbiorców
  • Nie ma głupich pytań — każde może być sugestią dobrego rozwiązania
  • Warto nieustająco przypominać wszystkim prowadzącym zajęcia, że to uczestnicy są najważniejsi