Poradnik Instytucji Kultury 10/2014

Korzystanie ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez emeryta zatrudnionego w bibliotece

Pracownik przeszedł na emeryturę w domu kultury i tam jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (jako były pracownik, bo dom kultury prowadzi ZFŚS). Pracownik podjął jednak zatrudnienie na ¼ etatu w innym miejscu pracy w bibliotece. Nadal więc pobiera emeryturę, ale jednocześnie pozostaje w stosunku pracy — z innym pracodawcą, czyli jest pracownikiem biblioteki. W którym zakładzie pracy ma więc prawo do świadczeń socjalnych?

Ingerencja dyrektora instytucji kultury w zaciąganie pożyczek z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Z wynagrodzenia pracownika instytucja kultury potrąca maksymalną kwotę z tytułu niealimentacyjnej egzekucji komorniczej. Do wypłaty pozostaje 1237 zł netto. Z kwoty netto instytucja potrąca także składkę na dodatkowe ubezpieczenie. Pracownik do kasy instytucji wpłaca również ratę pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS oraz ratę pożyczki zaciągniętej w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Pożyczkę w MKZP można otrzymać co dziesięć miesięcy. Pracownik wystąpił z kolejnym wnioskiem o pożyczkę. Czy dyrektor, który na wniosku potwierdza zatrudnienie pracownika, może, zważywszy na obciążenia pensji pracownika, odmówić podpisu?

Zatrudnienie instruktora w ośrodku kultury

Dyrektor gminnego ośrodka kultury ma zamiar zatrudnić instruktora. Czy należy ogłosić nabór na wolne stanowisko pracy? Jaka jest procedura zatrudniania nowego pracownika?

Czas pracy w miesiącu ze świętami ustawowo wolnymi od pracy

Jak rozpisać miesięczną ewidencję czasu pracy dla pracownicy muzeum przebywającej na urlopie macierzyńskim w miesiącu, w którym są święta ustawowo wolne od pracy, np. 1 i 3 maja? Muzeum ma ustalone dyżury w niedzielę (za ten dzień pracownicy mają wolne w poniedziałek). Jak postąpić w sytuacji kiedy pracownik był na dyżurze np. 8 czerwca 2014 r., w Zielone Świątki? Czy poza wolnym poniedziałkiem należy mu się jeszcze jeden dodatkowy dzień za pracę w święto?

Urlop wypoczynkowy pracownicy domu kultury po urlopie wychowawczym

Pracownica domu kultury uprawniona do 26 dni urlopu wypoczynkowego wychowuje dziecko w wieku 3 i pół roku, którym opiekuje się jego babcia. Jej przebywająca za granicą siostra urodziła dziecko i babcia w marcu br. wyjechała się nim opiekować przez pierwsze miesiące jego życia. Z tego powodu pracownica musiała skorzystać z urlopu wychowawczego od 17 marca do 30 września. W tym roku nie wykorzystała ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Czy po powrocie z urlopu wychowawczego należy się jej całe 26 dni urlopu?

Nowy czas pracy osób niepełnosprawnych

Od niedawna pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym muszą pracować krócej, tj. zamiast dotychczasowych 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień tylko 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Czy w związku z tą zmianą instytucja jako pracodawca ma jakieś obowiązki? Czy trzeba zamienić pracownikowi umowę o pracę? Czy zmieni się wymiar urlopu wypoczynkowego takiego pracownika?

Prowadzenie fanpage instytucji kultury na portalu społecznościowym a prawa autorskie

Dyrektor prowadził fanpage reprezentowanej przez siebie instytucji na portalu społecznościowym Facebook. Po rozwiązaniu z nim stosunku pracy, mimo rozmów i próśb ustępujący dyrektor nie oddał hasła dostępu do profilu instytucji, uniemożliwiając nowemu dyrektorowi dalsze prowadzenie konta.
Czy można w tym przypadku zastosować art. 12 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo autorskie)?
Z przepisu tego wynika, że prawa majątkowe do tego, co pracownik wytwarza w ramach stosunku pracy, przysługują pracodawcy.

Kiedy instytucja kultury organizuje imprezę masową?

Ośrodek kultury organizuje imprezy, które mają charakter rekreacyjny, edukacyjno-historyczny, sportowy, religijny i społeczny. Program zawiera przemarsze przez miasto, przedstawienia plenerowe, inscenizacje historycznych grup rekonstrukcyjnych, koncerty w bazylice katedralnej, występy plenerowe zespołów muzyki dawnej, wystawy. Są też liczne stoiska handlowe i gastronomiczne. Dwudniową imprezę odwiedza około 15 000 osób.
Problem w tym, czy uznanie imprezy za masową zależy tylko od liczby udostępnionych miejsc, czy też od jej charakteru (lub też łącznie od obu warunków). Imprezy, które nie są sportowe lub artystyczno-rozrywkowe (np. duże imprezy religijne, społeczne), nie są imprezami masowymi, nawet jeżeli uczestniczy w nich bardzo dużo osób. Kto ostatecznie powinien zdefiniować, czy dana impreza jest masowa? Czy w takiej sytuacji ośrodek kultury może zwrócić się np. do Policji, aby ta określiła, czy jest to impreza masowa?

Nie instytucja kultury, lecz komitet społeczny złożony z jej pracowników może zorganizować zbiórkę publiczną

• Pracownicy instytucji kultury, którzy chcą zorganizować zbiórkę publiczną, mogą założyć w tym celu komitet społeczny • Komitet powstaje na mocy aktu założycielskiego, który trzeba dołączyć do zgłoszenia zbiórki publicznej • Podobnie jak inni organizatorzy zbiórek, komitet społeczny sporządza i doręcza ministrowi administracji sprawozdanie po zakończeniu zbiórki

Filmowa reaktywacja

W październiku, po 13-letniej przerwie, otwarte zostanie Kino Elektronik w Warszawie. Powstałe w latach 70. ubiegłego wieku kino zostało zamknięte z powodu złego stanu technicznego.

Kulturalny bieg na orientację

11 października br. Rzeszowski Dom Kultury organizuje plenerowe zawody w biegu na orientację po mieście pod nazwą Rzeszowska Strefa I Miejski Bieg na Orientację.

Ciekawie spędzić czas

W ofertach domów kultury można przebierać. Część zajęć — co oczywiste — powtarza się niemal we wszystkich ośrodkach. Ale wiele z nich ma znakomite i nietypowe pomysły na zajęcia i spotkania dla okolicznych mieszkańców.