• Czy w regulaminie wynagradzania może być zapis o premii jako dodatkowym składniku wynagradzania?
  • Kiedy zmniejszyć dietę za podróż służbową pracownika instytucji kultury?
  • Czy centrum kultury może finansować działalność gospodarczą dotacją podmiotową od organizatora?
  • Jak prawidłowo liczyć autorskie koszty uzyskania przychodu po przekroczeniu limitu określonego w updof?
  • Jak poprawnie księgować wypłaty świadczeń z ZFŚS?
  • Czy regulamin wynagradzania powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez wójta gminy czy powinna go zatwierdzić rada gminy?
  • W jakich przypadkach instytucja kultury może unieważnić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki?
  • Jak ewidencjonować i rozliczać nabycie praw autorskich w instytucji kultury?
  • Co zrobić, aby wyegzekwować od pracownika zwrot niesłusznie pobranego świadczenia z ZFŚS?
  • Jak rozliczać VAT od przekazania darmowych biletów na występy?
  • Jak zgodnie z przepisami wprowadzić zmianę godzin pracy w instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.