• Jak prawidłowo sporządzić roczną korektę VAT naliczonego?
 • Czy wydatek na nabycie praw autorskich do spektaklu teatr może opłacić z dotacji na wydatki bieżące?
 • Kiedy niezadowolony pracownik instytucji kultury może skierować sprawę do sądu pracy?
 • Jak ustalić zasady przejęcia zobowiązań i wierzytelności przez instytucję powstającą w wyniku połączenia?
 • Jak wykorzystać w instytucji nowy elastyczny czas pracy i zaoszczędzić na nadgodzinach?
 • Kiedy wymagana jest zgoda związku zawodowego a kiedy wystarczy jego opinia?
 • Czy przywiezienie eksponatów z wystawy z zagranicy przez niemiecką firmę to zwykła usługa czy import usług?
 • Jakiego rodzaju działalności nie może prowadzić dyrektor instytucji kultury jako osoba pełniąca funkcje publiczne?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury przekazanie środków na konto lidera projektu?
 • Czy organizator może odwołać dyrektora podczas zwolnienia lekarskiego?
 • Jak realizować wspólne projekty z organizacjami non profit?
 • Jak ewidencjonować należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne w księgach instytucji kultury?
 • Jak nauczyć młodzież odbierania sztuki współczesnej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.