• Czy występy zespołów regionalnych działających przy gminnym ośrodku kultury dla firm lub innych samorządowych osób prawnych należy potraktować jak usługi opodatkowane VAT czy też jak usługi zwolnione?
  • Jak od 1 stycznia 2014 r. określać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w instytucji kultury?
  • Kto powinien prowadzić sprawy związane z zatrudnieniem dyrektora instytucji kultury: kadrowa w gminie będącej organizatorem czy kadrowa zatrudniona w tej instytucji?
  • Jak stosować nowe przepisy dotyczące urlopów wychowawczych w instytucji kultury?
  • Jak należy zaewidencjonować poniesione z dotacji celowej nakłady na zakup pieca i wymianę instalacji c.o.?
  • Jakiej działalności nie może prowadzić dyrektor instytucji kultury jako osoba pełniąca funkcje publiczne?
  • Czy w małej instytucji kultury zastępca dyrektora może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?
  • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury przekazanie środków na konto lidera projektu?
  • Czy instytucja kultury, która oprócz dotacji podmiotowej uzyskuje własne przychody, może zawierać umowy na dostawę mediów na okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy?
  • Jak realizować wspólne projekty z organizacjami non profit?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.