• Co zrobić, gdy pracownik nie chce przekazać praw autorskich do tekstu, który napisał do wydawanego przez instytucję kultury rocznika?
  • Jak obliczyć wysokość premii uznaniowej dla pracownika na zwolnieniu lekarskim?
  • Czy instytucja kultury, która oprócz dotacji podmiotowej uzyskuje własne przychody, może zawierać umowy na dostawę mediów na okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy?
  • Jak ujmować w księgach rachunkowych i w dokumentach podatkowych korekty składek na ZUS?
  • Czy w małej instytucji kultury zastępca dyrektora może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?
  • Czy w przypadku zmiany nazwy instytucji konieczne są zmiany w umowach o pracę?
  • Jak należy zaewidencjonować poniesione z dotacji celowej nakłady na zakup pieca i wymianę instalacji c.o.?
  • Czy w bibliotece można skorzystać z outsourcingu usług prawnych, czy też prawnik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę?
  • Jak prawidłowo ewidencjonować usługi biblioteki za pomocą kasy fi skalnej, skoro nie jest ona podatnikiem VAT?
  • Jak poprawnie skonstruować umowę o współpracy z organizacją non profit?
  • Czy organizator może zmusić instytucję do składania raportów z działalności?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.