• W jaki sposób należy sporządzać umowy o organizację koncertu, aby kwota tantiem dla ZAIKS nie budziła wątpliwości?
  • Jak obliczyć wysokość premii uznaniowej dla pracownika na zwolnieniu lekarskim?
  • Jakie koszty ponoszone przez artystę w związku z jego występem należy uwzględnić w honorarium i jak się z nim rozliczyć zgodnie z przepisami?
  • Co zrobić, gdy pracownik nie chce przekazać praw autorskich do tekstu, który napisał do wydawanej przez instytucję kultury publikacji?
  • Czy w trakcie roku można dodać konta syntetyczne oraz analityczne do planu kont instytucji kultury?
  • Jak poprawnie skonstruować umowę o współpracy z organizacją non profit?
  • Przekazanie lokalnej organizacji pozarządowej środków finansowych na organizację cyklu imprez: czy trzeba przeprowadzić przetarg w trybie zamówień publicznych czy otwarty konkurs ofert w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
  • W jaki sposób zaksięgować wpływ dotacji na zakup kolekcji muzealnych oraz jak powinna wyglądać ewidencja poszczególnych operacji?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.