• Czy uchwała jednostki samorządu terytorialnego w sprawie umarzania należności dotyczy instytucji kultury?
 • Jak zakwalifikować wydatki na logotyp teatru?
 • Jak rozliczać przychody z automatu do kawy będącego własnością ośrodka kultury?
 • Jak ewidencjonować środki ze zbiórki publicznej, która organizuje ośrodek kultury?
 • Na czym polega dozwolona krytyka pracodawcy i co zrobić, gdy pracownik instytucji kultury przekroczy jej granice?
 • Czy wydatki w ramach Programu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” można uznać za wydatki strukturalne?
 • Jak współpracować z prawnikiem obsługującym instytucje kultury?
 • Na podstawie jakiego dokumentu należy zaksięgować przychody z biletów?
 • Jak ująć w planie finansowy muzeum koszty i przychody związane z bezpłatnym otrzymaniem księgozbioru?
 • Jak przekazać w darowiźnie niepotrzebne już instytucji kultury eksponaty, instrumenty muzyczne, czy sprzęt komputerowy?
 • Czy VAT naliczony przenoszony na kolejne okresy rozliczeniowe przez ponad 6 lat ulega przedawnieniu?
 • Jakie kary groza instytucji kultury za niezłożenie informacji podatkowych i kto będzie musiał zapłacić grzywnę?
 • W jaki sposób wyliczyć dodatek za prace w godzinach nocnych w sylwestra?
 • Jak wykorzystać muzeum wirtualne do „realnych” animacji i interakcji z odbiorcami?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.