• Dlaczego w statucie instytucji kultury powinny znaleźć się zapisy określające zakres terytorialny jej działalności?
 • Jak rozliczyć i zaewidencjonować nabycie prawa do scenariusza w teatrze?
 • Jakie kary grożą instytucji kultury za niezłożenie informacji podatkowych i kto będzie musiał zapłacić grzywnę?
 • Jak ustalać podstawę wynagrodzenia chorobowego pracowników instytucji kultury?
 • Jak rozliczać VAT od sprzedaży używanych przez instytucję kultury namiotów?
 • Jak współpracować z prawnikiem obsługującym instytucję kultury?
 • Jak rozliczać przychody z automatu do kawy będącego własnością ośrodka kultury?
 • Jak prawidłowo przedłużyć umowę na okres próbny?
 • Jak powinno wyglądać przeksięgowanie wyniku finansowego w 2014 r. za rok 2013 w samorządowej instytucji kultury po zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?
 • Jak ewidencjonować środki ze zbiórki publicznej, którą organizuje ośrodek kultury?
 • Jak ująć w planie finansowym muzeum koszty i przychody związane z bezpłatnym otrzymaniem księgozbioru?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może się zrzec prawa do nagrody rocznej przyznanej przez organizatora?
 • Jak w inwentaryzacji ująć książki, których wartość po denominacji wynosi mniej niż 1 grosz?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.