• Jak ewidencjonować w księgach umowy barterowe zawierane przez instytucje kultury?
 • Jakie warunki musi spełnić kandydat do pracy na stanowisku głównego księgowego w instytucji kultury?
 • Czy dyrektora ośrodka kultury powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe, można ponownie powołać na to stanowisko na 7 lat bez przeprowadzenia konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi?
 • Czy podwyżka pensji bibliotekarki bez podpisania aneksu do umowy do pracę będzie ważna?
 • Jakie obowiązki ma instytucja, która traci zwolnienie podmiotowe w VAT?
 • Czy główny księgowy może być jednocześnie zastępcą dyrektora instytucji kultury?
 • Które umowy sprzedaży zawarte z dziećmi w muzealnym sklepie z pamiątkami są ważne?
 • Czy nagroda otrzymana w konkursie jest przychodem biblioteki?
 • Jakie wrażliwe dane osobowe dom kultury może zbierać od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce?
 • Jak finansować zadania z zakresu sportu w instytucji kultury?
 • Dlaczego warto przygotowywać plany szkoleniowe dla pracowników instytucji?
 • Co powinna zrobić instytucja, jeśli twórca chce, aby przekazała jego honorarium organizacji pozarządowej?
 • Jak opisać zasady rozliczania dotacji inwestycyjnej w polityce rachunkowości instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.