• Czy nowy art. 4 pkt 8b pzp dotyczy zbiorów bibliotecznych, które biblioteki traktują jako środki trwałe?
 • Na jakich zasadach biblioteka może ubytkować rocznie więcej książek niż zakupiła?
 • Czy zakres obowiązków pracownika powinien być częścią umowy o pracę, czy może być osobnym dokumentem?
 • Gdzie w rachunku zysków i strat ująć wartość ujawnionego środka trwałego?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za wyłączność?
 • Czy sanepid musi zapowiedzieć kontrolę w instytucji kultury?
 • W jaki sposób instytucja kultury może wspierać działalność charytatywną?
 • Czy przewodniczący rady gminy może współpracować z instytucją kultury na podstawie umowy-zlecenia?
 • Czy instytucja kultury może refakturować opłaty za media na wykonawcę remontu jej budynku, który finansuje organizator?
 • W jaki sposób liczyć zatrudnienie na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i czy należy ująć pracownika na zastępstwo?
 • Jak prawidłowo zaksięgować odszkodowanie, które wpłynęło na rachunek muzeum w grudniu ubiegłego roku, a zostanie wykorzystane w 2015 r.?
 • Czy organizator może przyznać instytucji kultury dotację na spłatę kredytu?
 • Czy dla prelekcji i lekcji prowadzonych poza siedzibą muzeum oraz do wypożyczania zbiorów stosuje się stawkę VAT zwolniony?
 • Czy niezakończony okres zatrudnienia wlicza się do okresu uprawniającego do dodatku stażowego?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.