• Gdzie w rachunku zysków i strat ująć dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki?
 • Jak w CIT-8 wykazać zapłaconą ze środków z dotacji karę umowną?
 • Jak zgodnie z nowymi przepisami rozliczać używanie przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych?
 • Czy instytucja kultury może refakturować opłaty za media na wykonawcę remontu jej budynku, który finansuje organizator?
 • Jak należy udokumentować nieobecność pracownika, który jest też radnym, z powodu jego udziału w sesjach rady gminy?
 • Jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym, jeśli pracownik notorycznie unika pracodawcy i nie podejmuje korespondencji z poczty?
 • Czy dla prelekcji i lekcji prowadzonych poza siedzibą muzeum oraz do wypożyczania zbiorów stosuje się stawkę VAT zwolnioną?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie osoby pełniącej obowiązki dyrektora, który jest jednocześnie zatrudniony na innym stanowisku w instytucji kultury?
 • Na jakich zasadach biblioteka może ubytkować rocznie więcej książek niż zakupiła?
 • Czy zakres obowiązków pracownika powinien być częścią umowy o pracę, czy osobnym dokumentem?
 • Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której członek rady może żądać od instytucji kultury wyszczególnienia wydatków związanych ze zorganizowaną imprezą plenerową?
 • W jaki sposób instytucja kultury może wspierać działalność charytatywną?
 • Czy organizator może przyznać instytucji kultury dotację na spłatę kredytu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.