• Jak rozliczać VAT od WNT w instytucjach kultury?
  • Co ująć w zarządzeniu dyrektora instytucji kultury w sprawie wprowadzenia zasad polityki szkoleniowej?
  • Jak art. 4 pkt 8b pzp, który dotyczy zamówień na usługi kulturalne, ma się do imprez masowych, gdzie poniesienie kosztów ochrony wynika wprost z przepisów prawa?
  • Czy dyrektorowi instytucji kultury przysługuje dzień wolny za pracę w niedzielę?
  • Jak ująć w księgach rachunkowych galerii wykonanie murali na budynku kamienicy, którego nie jest użytkownikiem?
  • Jak zaksięgować rozliczany w euro zakup zagranicznych publikacji dla funkcjonującego w instytucji działu historii i tradycji miasta?
  • Jak interpretować art. 26c ustawy o działalności kulturalnej, który zezwala na stosowanie w instytucjach kultury przerywanego czasu pracy, w związku z nowym brzmieniem art. 139 § 1 kp?
  • Czy w związku z organizacją wycieczki przez bibliotekę, jej pracownicy biblioteki muszą mieć ukończone kursy (opiekuna, kierownika wycieczki), jak to ma miejsce w przypadku wycieczek szkolnych?
  • Kiedy organizator ma obowiązek zasięgania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych w sprawie odwoływania i powoływania dyrektorów?
  • Czy nieodpłatne użytkowanie lokali, w których instytucja prowadzi działalność statutową, podlega opodatkowaniu? Jeśli tak, to jak ten przychód wykazać w CIT-8?
  • Czy organizator może przekazać samorządowej instytucji kultury dotację celową na utworzenie filii, w tym na koszty zatrudnienia pracowników oraz bieżące koszty utrzymania (energia cieplna, elektryczna, woda, śmieci itp.)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.