• Czy wykupienie abonamentu do wersji online Poradnika Instytucji Kultury albo zakup mebli bibliotecznych do wyremontowanych pomieszczeń jest wydatkiem strukturalnym?
 • Dlaczego od tego roku dyrektor instytucji kultury może, ale nie musi, powoływać ABI i jakie są jego obowiązki, jeśli jednak zostanie powołany?
 • Kto określa wartość nieodpłatnie otrzymanych przez instytucje kultury usług?
 • Czy biblioteka może zaplanować ujemny wynik finansowy równy kwocie, o która zmniejszy środki obrotowe na koniec roku?
 • Czy dyrektor domu kultury, którego odwołano ze stanowiska, ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za 2014 r. i z jakim ewentualnie dniem?
 • Czy zatrudnienie pracownika posiadającego aktualne badania lekarskie z poprzedniego zakładu pracy na to samo stanowisko pracy w nowym zakładzie wymaga przeprowadzenia nowych wstępnych badań lekarskich?
 • Czy wydatki na materiały promujące honorowanie Karty Dużej Rodziny w instytucji są zwolnione od podatku dochodowego jako koszty związane z działalnością statutowa?
 • Komu odchodzący na emeryturę dyrektor instytucji kultury powinien przekazać mienie instytucji i dlaczego nie może to być komisja, która się składa z pracowników organizatora?
 • Czy wpłacone przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być zawsze utrzymywane na oprocentowanym rachunku instytucji kultury?
 • Czy wobec wzmożonego kontrolowania przez ZUS umów o dzieło ich zawieranie jest dla instytucji kultury nadal bezpieczne?
 • Czy instytucja kultury musi informować organizatora o sprzedaży własnych środków trwałych kupionych z dotacji celowej i wyposażenia o wartości poniżej 3500 zł kupionego z dotacji podmiotowej?
 • Co się stanie, jeżeli rada gminy nie zatwierdzi sprawozdania finansowego instytucji? Czy niezatwierdzone sprawozdanie wysyła się do urzędu skarbowego?
 • Dlaczego powierzenie przez organizatora pełnienia obowiązków dyrektora (tzw. p.o.) jest nieprawidłowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.