• Czy w samorządowej instytucji kultury stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o przyjmowaniu skarg?
  • Czy ewidencjonowanie faktur kosztowych będących podstawą refaktury z całkowitym pominięciem kont kosztowych i ujmowanie ich na kontach rozrachunkowych czy rozliczeniowych jest prawidłowe?
  • Kto wycenia wartość nieodpłatnie otrzymanych przez instytucję kultury usług?
  • Czy osobie z kadry zarządzającej w instytucji może być przyznany dodatek specjalny?
  • Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa inwestycji, jeśli instytucja rozlicza VAT proporcją?
  • Dlaczego zwolnionych od VAT usług kulturalnych nie należy wliczać do wartości obrotu obliczanej dla potrzeb zastosowania zwolnienia podmiotowego?
  • Komu odchodzący na emeryturę dyrektor instytucji kultury powinien przekazać mienie instytucji i dlaczego nie może to być komisja, która się składa z pracowników organizatora?
  • Czy wobec wzmożonych kontroli przez ZUS umów o dzieło ich zawieranie dla instytucji kultury jest nadal bezpieczne?
  • Dlaczego powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora (tzw. p.o.) przez organizatora jest nieprawidłowe?
  • Czy dyrektor lub jakikolwiek inny pracownik samorządowej instytucji kultury, w której nie są przetwarzane informacje niejawne i nie funkcjonuje kancelaria niejawna, musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa informacji?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.