• Jakie stanowisko zajął na specjalne zapytanie redakcji Poradnika Instytucji Kultury Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów w sprawie ujęcia w księgach rachunkowych instytucji kultury użyczonych jej bezpłatnie nieruchomości?
 • Czy instytucja kultury, która otrzymuje dotację podmiotową od organizatora i osiąga przychody własne, może korzystać ze zwolnienia od VAT od szkoleń jako finansowana ze środków publicznych?
 • Dlaczego dyrektor instytucji może się zrzec zwrotu przysługujących mu kosztów podróży służbowej?
 • Czy pracownikowi, który pobiera świadczenie rehabilitacyjne, należy wypłacać dodatek stażowy?
 • Jak opodatkować i oskładkować wypłacone pracownikowi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • Dlaczego powierzenie przez organizatora pełnienia obowiązków dyrektora (tzw. p.o.) jest nieprawidłowe?
 • Czy po najnowszej interpretacji ogólnej resortu finansów również stowarzyszenie może teraz korzystać ze zwolnienia usług kulturalnych od VAT?
 • W której części akt osobowych pracownicy przechowywać oświadczenie ojca dziecka o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego?
 • Czy samorządowa instytucja kultury może finansować zakupy wiązanek okolicznościowych w związku z przejściem pracownika na emeryturę?
 • Czy z powodu braku środków można odroczyć wypłatę odprawy emerytalnej?
 • Komu odchodzący na emeryturę dyrektor instytucji kultury powinien przekazać mienie instytucji i dlaczego nie może to być komisja, która się składa z pracowników organizatora?
 • Jak prawidłowo skorygować wartość naliczonych rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników biblioteki?
 • Czy organizator może wymagać od instytucji kultury przedkładania planu finansowego co miesiąc?
 • Co zrobić, gdy instytucja wykazuje stratę przewyższającą jej fundusz podstawowy?
 • Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.