• Na jakie nowe, ważne dla instytucji kultury, przepisy dotyczące zamówień publicznych należy zwrócić uwagę?
 • Czy nowe przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się także do zabytków archeologicznych?
 • Dlaczego dyrektor instytucji może się zrzec zwrotu przysługujących mu kosztów podróży służbowej?
 • Czy biblioteka może za symboliczną złotówkę sprzedawać książki bez kasy fiskalnej?
 • Dlaczego nie każda impreza organizowana przez instytucję kultury jako realizacja celów statutowych musi przynieść zysk?
 • Dlaczego do instytucji kultury nie stosuje się przepisów antykryzysowych?
 • Jak prawidłowo skorygować wartość naliczonych rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników biblioteki?
 • Komu odchodzący na emeryturę dyrektor instytucji kultury powinien przekazać mienie instytucji i dlaczego nie może to być komisja, która się składa z pracowników organizatora?
 • Na jakich kontach zaewidencjonować zwrot VAT za zakup muzealiów sfinansowanych dotacją?
 • Jak opodatkować i oskładkować wypłacone pracownikowi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • Jak udokumentować i zaksięgować zdarzenia gospodarcze związane z najmem pomieszczeń instytucji kultury?
 • Jakie procedury antymobbingowe warto wprowadzić w instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.