• Czy koszt dostępu do wersji online czasopisma biblioteka powinna ująć jako zakup zbiorów bibliotecznych czy też może jako koszty usług obcych?
 • Jak zmieniły się przepisy związane z usuwaniem drzew z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków?
 • Czy instytucja kultury może udostępniać lokal zewnętrznym instruktorom w celu zwiększenia swojej oferty edukacyjno-kulturalnej?
 • Co oznaczają nowe przepisy, z których wynika, że w razie niedających się usunąć wątpliwości organ podatkowy powinien rozstrzygać je na korzyść instytucji kultury jako podatnika?
 • Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy instytucja kultury jako zakład pracy?
 • Jakie zmiany w podatku od nieruchomości będą obowiązywały od 2016 r.?
 • Jakie nowe uprawnienia z tytułu rodzicielstwa przewiduje znowelizowany kp i jak należy się przygotować do tych zmian?
 • Czy pracownikowi biblioteki, dla którego praca w niej jest dodatkowym etatem, należy wypłacić nagrodę jubileuszową?
 • Czy pracownik, który jest zatrudniony w dwóch instytucjach kultury i wyjeżdża w delegację, powinien otrzymać diety z dwóch miejsc pracy?
 • Na podstawie jakich przepisów i na jakich zasadach dyrektor biblioteki może anulować czytelnikom zadłużenie z tytułu kar za przetrzymywanie książek?
 • Czy dyrektor biblioteki może prowadzić działalność gospodarczą albo być redaktorem lokalnej gazety?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury umorzenie podatku od nieruchomości oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?
 • Jak prawidłowo ująć filie biblioteczne w statucie centrum kultury i czy w razie ich likwidacji trzeba stosować procedury opisane w ustawie o bibliotekach?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.