• Czy w związku ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym instytucje kultury nie będą musiały zatrudniać głównego księgowego?
  • Czy w zakładowym planie kont ośrodka kultury można zlikwidować konto 013 „Środki trwałe amortyzowane jednorazowo”?
  • Czy do okresu pracy pracownika, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w spółdzielni?
  • Jakie wynagrodzenie należy się dyrektorowi w okresie wypowiedzenia?
  • Czy biblioteka, która nie prowadzi działalności gospodarczej i udostępnia jedynie komputery indywidualnym osobom w celach prowadzenia działalności statutowej, powinna wnosić opłaty do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?
  • Czy instytucja może — bez zgody właściciela licencji do popularnego serialu filmowego — wydać publikację, w której umieści m.in. zdjęcia czy rysunki budynków wykorzystywanych na planie filmowym? Czy fakt, że publikacja będzie bezpłatna, ma tu znaczenie?
  • Jak w 2016 r. zmieniają się przepisy związane z usuwaniem drzew z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków?
  • Czy pracownik, który jest zatrudniony w dwóch instytucjach kultury i wyjeżdża w delegację, powinien otrzymać diety z dwóch miejsc pracy?
  • Jakie nowe uprawnienia z tytułu rodzicielstwa przewiduje znowelizowany kp i jak należy się przygotować do zmian?
  • Czy instytucja kultury powinna zapłacić za sprzęt, na zakup którego umowę podpisał wójt i skarbnik gminy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.