• Jakie konsekwencje dla instytucji kultury mają nowe przepisy prawa autorskiego obowiązujące od 20 listopada 2015 r.?
  • Czy przy obliczaniu tzw. pre-współczynnika w proporcji na potrzeby rozliczania VAT należy uwzględniać dotację podmiotową?
  • Na czym polega powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury, o którym mowa w nowym art. 16a ustawy o działalności kulturalnej?
  • Czy wartość niezamortyzowanej części budynków oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów należy przenieść z funduszu instytucji kultury na rozliczenia międzyokresowe przychodów?
  • Jaką stawką VAT opodatkować wstęp na zabawę karnawałową organizowaną przez ośrodek kultury?
  • Jak wypłacać ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i za pranie tej odzieży dla sprzątaczek oraz dlaczego pracownikom nie należy się herbata oraz ekwiwalent za własne środki higieny, jak np. mydło czy ręcznik?
  • Dlaczego wewnętrzne zarządzenie burmistrza w sprawie obniżenia kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy nie dotyczy pracowników instytucji kultury?
  • Czy główny księgowy może otrzymać nagrodę roczną, która będzie wypłacana w transzach w ciągu roku?
  • Czy instytucja kultury powinna zapłacić za sprzęt, na zakup którego umowę podpisał wójt i skarbnik gminy?
  • Czy do okresu pracy pracownika, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w spółdzielni?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.