• Czy środki z dotacji celowej instytucja kultury może umieścić na lokacie bankowej?
 • Czy pobierane od czytelników opłaty za ponowne wydanie karty bibliotecznej należy ewidencjować na kasie fiskalnej?
 • Kiedy pracownik, który przedstawił dokumenty potwierdzające staż pracy, nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?
 • Czy umorzenie podatku od nieruchomości powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy instytucja kultury, która wynajmuje pomieszczenia od gminy, korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?
 • Jak ujmować w ewidencji księgowej nabycie muzealiów po ostatnich zmianach w przepisach?
 • Dlaczego zgody na publikację zdjęć dzieci, jaką pozyskała szkoła, nie można rozszerzyć na instytucję kultury?
 • Czy przy umowie o dzieło można rozliczać się według stawki godzinowej?
 • Czy GOK może przekazać kołu gospodyń wiejskich stroje regionalne, które kupił ze środków dotacji podmiotowej od organizatora?
 • Dlaczego obowiązujący w instytucji kultury regulamin ZFŚS powinien określać termin wypłaty dopłaty do wypoczynku pracownika?
 • Czy ochrona wizerunku dotyczy także bardzo znanej zmarłej osoby?
 • Czy zawarcie trzeciej umowy na czas określony z tą samą osobą w ramach robót publicznych będzie skutkowało przekształceniem tej umowy na czas nieokreślony?
 • Czy organizator zawsze musi podawać do publicznej wiadomości informację o zmianie lokalizacji filii bibliotecznej?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać nadpłaty, jakie mają uczestnicy zajęć domu kultury?
 • Czy instytucja kultury powinna płacić organizatorowi czynsz najmu za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.