• Jakie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2016 r.?
 • Jak po 22 lutego 2016r. prawidłowo wypowiadać umowy na czas określony?
 • Kto odpowiada za wykroczenia przeciwko prawom pracownika — odchodzący czy nowy dyrektor?
 • Co zrobić, jeśli główny księgowy instytucji zorientuje się, że instytucja przekroczyła limit obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Które przychody samorządowej instytucji kultury ująć w mianowniku wzoru zaproponowanego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników?
 • Czy bibliotekarzom, którzy sprzątają pomieszczenia biblioteczne, wypłacić dodatek specjalny czy lepiej podpisać z nimi drugą umowę o pracę?
 • Jak zaksięgować dotację ze środków rezerwy budżetu państwa?
 • Na czym polega audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji, jak często go trzeba przeprowadzać i jakie obowiązki ma w związku z tym dyrektor instytucji?
 • Jak zaksięgować zasilenie konta PayPal z rachunku bankowego instytucji kultury?
 • Czy przy umowie o dzieło można rozliczać się według stawki godzinowej?
 • Czy GOK może przekazać kołu gospodyń wiejskich stroje regionalne, które kupił ze środków dotacji podmiotowej od organizatora?
 • Czy pracownikowi, którego delegowano na szkolenie przysługuje urlop szkoleniowy i czy czas, w którym przebywa on na tym szkoleniu, można uznać za jego czas pracy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych budynek w stanie surowym, otrzymany od organizatora w darowiźnie?
 • Czy umorzenie podatku od nieruchomości powoduje konieczność zmiany planu finansowego?
 • Czy instytucja kultury powinna płacić organizatorowi czynsz najmu za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne?
 • Czy zawarcie trzeciej umowy na czas określony z tą samą osobą w ramach robót publicznych będzie skutkowało przekształceniem tej umowy na czas nieokreślony?
 • Dlaczego obowiązujący w instytucji kultury regulamin ZFŚS powinien określać termin wypłaty dopłaty do wypoczynku pracownika?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.