• Jak prawidłowo zaksięgować dotację ze środków rezerwy budżetu państwa?
 • Czy wartość nieodpłatnie wydanych biletów do muzeum ewidencjonować na kasie fiskalnej?
 • Dlaczego niezakończonego okresu pracy nie wlicza się do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej w instytucji kultury?
 • Ile egzemplarzy autorskich należy się autorowi tekstów do książki wydanej przez muzeum? Czy redaktor książki też otrzyma egzemplarz autorski?
 • Czy ZUS może żądać zapłaty zaległych składek bezpośrednio od ubezpieczonego w sytuacji, gdy płatnik nie będzie w stanie sam ich uregulować?
 • Jak rozliczyć podatkowo wydatki na promocję nowego oddziału muzeum?
 • Czy w związku z trwającą rozprawą przed sądem pracy, instytucja powinna utworzyć rezerwę na odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy?
 • Jak zaksięgować zasilenie konta PayPal z rachunku bankowego instytucji kultury?
 • Kiedy dyrektor biblioteki może otrzymać nagrodę roczną? Czy można zmusić organizatora do jej wypłaty?
 • Czy instytucja kultury powinna płacić organizatorowi czynsz najmu za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne?
 • Czy wypłacając honorarium z tytułu praw autorskich spadkobiercy autora, instytucja kultury pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i potrąca koszty autorskie 50%?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych budynek w stanie surowym, otrzymany od organizatora w darowiźnie?
 • Czy zmiana planu wynagrodzeń osobowych w instytucji może nastąpić tylko na uzasadniony wniosek dyrektora instytucji kultury i tylko za zgodą wójta?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.