• Kiedy wypłacać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej a kiedy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?
 • Czy stosowanie prewspółczynnika jest obowiązkowe w instytucjach kultury?
 • Jak pokryć ujemny kapitał podstawowy?
 • W jaki sposób i zgodnie z przepisami zorganizować odbiór dni wolnych od pracy w zamian za pracę niedziele i święta?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych budynek w stanie surowym, otrzymany od organizatora w darowiźnie?
 • Czy pracownicę powracającą z urlopu rodzicielskiego, która przed porodem była na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni, należy skierować na badania kontrolne?
 • Na co zwrócić uwagę, gdy instytucja ogłasza przetarg dotyczący świadczenia usług na dłuższy okres i jak określić kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
 • Ile wolno zarobić na świadczeniu przedemerytalnym?
 • Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z obcokrajowcem, który nie jest rezydentem?
 • Czy wypłacając honorarium z tytułu praw autorskich spadkobiercy autora, instytucja kultury pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i potrąca koszty autorskie 50%?
 • Gdzie w zeznaniu CIT-8 wykazać otrzymane przez instytucję kultury darowizny?
 • Jak liczyć urlopy pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy?
 • Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w skład podstawy do ustalenia nagrody rocznej dla dyrektora instytucji i głównego księgowego?
 • Czy pracownikowi, którego sąd pracy przywrócił do pracy, za okres pozostawania bez pracy należy się urlop?
 • Jak ująć w księgach błąd wykryty po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.