• Czy można zaplanować stratę w planie finansowym, a jeśli tak, to do jakiej wysokości?
 • Czy nabywane przez instytucję kultury od osoby fizycznej usługi konserwatorskie korzystają ze zwolnienia od VAT?
 • Jakie ostatnie zmiany w prawie zamówień publicznych są najważniejsze dla instytucji kultury?
 • Co to znaczy zatarcie kary porządkowej i jak długo należy przechowywać informację o nałożeniu kary w aktach osobowych pracownika?
 • Czy z funduszu rezerwowego można pokryć koszty związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne, które w wyniku kontroli ZUS nakazał odprowadzić za lata ubiegłe?
 • Jak prawidłowo stosować zadaniowy czas pracy w instytucji kultury?
 • Ilu zastępców może mieć dyrektor instytucji kultury?
 • Dlaczego wydatki na wydarzenia czy imprezy, które instytucja kultury organizuje co roku, nie są wydatkami strukturalnymi?
 • W jakim przypadku umowy od dzieło, np. z artystami wykonawcami, nie korzystają z 50% kosztów uzyskania przychodów?
 • Jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę pracownika instytucji kultury, który wygrał konkurs na dyrektora? Czy może on jednocześnie wykonywać pracę na etacie bibliotekarza?
 • Czy zbiory danych osób (ewidencję), od których muzeum nabywa eksponaty, należy zgłosić do GIODO?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Czy w związku z chorobą lub urlopem pracownika należy zmniejszyć jego dodatek funkcyjny?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.