• Jak zaksięgować usługi ksero świadczone w bibliotece?
 • Czy na kilkutygodniowe zastępstwo głównego księgowego dyrektor instytucji może wskazać osobę niemającą kwalifikacji do pełnienia tej funkcji?
 • Jak rozliczać koszty podróży uczestników programu Erasmus+?
 • Czy w planie wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można pominąć przy niektórych świadczeniach pewne grupy uprawnionych, np. emerytów i rencistów?
 • Dlaczego wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu i na przełomie lat jest wyższy niż gdyby pracował on w pełnym roku kalendarzowym?
 • Czy z funduszu rezerwowego można pokryć koszty związane ze składkami, które w wyniku kontroli ZUS nakazał odprowadzić za lata ubiegłe?
 • Jak opodatkować VAT usługę kulturalną zakupioną w agencji w państwie trzecim?
 • Dlaczego wydatki na wydarzenia czy imprezy, które instytucja kultury organizuje co roku, nie są wydatkami strukturalnymi?
 • Dlaczego instytucja kultury powinna ogłosić przetarg nieograniczony na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci, jeżeli suma wszystkich składek rocznych z tego tytułu przekracza 30 000 euro?
 • Jakie informacje instytucja powinna umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Jak stosować nowe przepisy o odsetkach za opóźnienia w instytucjach kultury?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może zmusić pracownika do wzięcia urlopu na żądanie?
 • Kiedy i w jaki sposób dokonuje się odpisów aktualizujących należności?
 • Jak zatrudniać pracowników do prac sezonowych w kompleksach otwartych dla zwiedzających jedynie w określonych porach roku?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.