• Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę na zastępstwo?
 • Czy tworzenie organów doradczych jest obowiązkowe dla każdej instytucji i jaką formę mogą one przybierać?
 • Czy wydatki na imprezy polegające na promocji nowych technologii można zakwalifikować jako wydatki strukturalne?
 • Czy zamiast wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych instytucja kultury może wypłacić premię?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Czy dotacja mająca wpływ na cenę biletu stanowi kwotę brutto i VAT oblicza się metodą „w stu” czy też kwota dotacji stanowi kwotę netto?
 • Jak rozliczać czas pracy w instytucjach kultury?
 • Jak zaksięgować w księgach rachunkowych ujemną różnicę kursową?
 • Jak rozliczyć VAT od usług marketingowych, które świadczy instytucja?
 • Czy instytucja, która prowadzi księgi rachunkowe ręcznie, też podlega przepisom dotyczącym JPK?
 • Kiedy trzeba wprowadzić politykę antymobbingową w instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Dlaczego instytucja kultury powinna ogłosić przetarg nieograniczony na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników i ich współmałżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci, jeżeli suma wszystkich składek rocznych z tego tytułu przekracza 30 000 euro?
 • Jak stosować nowe przepisy o odsetkach za opóźnienia w instytucjach kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.