• Na jakie nowe przepisy dotyczące VAT powinien uważać główny księgowy instytucji kultury?
 • Kto powinien figurować jako odbiorca faktury na zakup okularów dofinansowywanych przez bibliotekę: pracodawca czy pracownik?
 • Jakich sprawozdań może oczekiwać od dyrektora instytucji kultury organizator i na jakiej podstawie prawnej?
 • Kiedy trzeba wprowadzić politykę antymobbingową w instytucji kultury?
 • Kto powinien figurować jako odbiorca faktury na zakup okularów dofinansowywanych przez bibliotekę: pracodawca czy pracownik?
 • Czy w mianowniku wzoru na obliczanie prewspółczynnika w samorządowej instytucji kultury należy uwzględnić również wartość amortyzacji odliczanej w następnych latach?
 • Jakich sprawozdań może oczekiwać od dyrektora instytucji kultury organizator i na jakiej podstawie prawnej?
 • Jak zaksięgować w księgach rachunkowych ujemną różnicę kursową?
 • Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową po terminie, jeśli brak wypłaty nastąpił z winy pracodawcy? Czy trzeba naliczać zaległe odsetki?
 • Jak rozliczyć VAT od usług koncertowych świadczonych przez artystkę z USA?
 • Jak zaksięgować fakturę wystawioną w 2016 r. za projekt adaptacji nieużytkowanego jeszcze wynajmowanego lokalu i z jakich środków biblioteka może zapłacić taką fakturę — czy może to być dotacja podmiotowa, czy powinny to być środki własne?
 • Jak prawidłowo liczyć okres 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Jak stosować nowe przepisy o odsetkach za opóźnienia w instytucjach kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.