• Czy w przypadku organizowania przez muzeum konkursów, w których nagrodami są towary z jego sklepu, muzeum ma obowiązek stosowania współczynnika w VAT?
 • Czy organizację dożynek wspólnie z powiatem można potraktować jako działalność gospodarczą i jak rozliczyć współfinansowanie takiej imprezy?
 • Czy za dodatkową funkcję archiwisty zakładowego bibliotekarzowi, który pracuje w zimnym i zakurzonym pomieszczeniu, przysługuje mu dodatek specjalny?
 • Czy instytucja kultury może zlecać podmiotom zewnętrznym organizowanie takich imprez o charakterze rekreacyjnym?
 • Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2017 r. trzeba mieć zezwolenie na wycięcie drzew na terenie instytucji kultury?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Kiedy trzeba wprowadzić politykę antymobbingową w instytucji kultury?
 • Kto powinien figurować jako odbiorca faktury na zakup okularów dofinansowywanych przez bibliotekę: pracodawca czy pracownik?
 • Jak stosować nowe przepisy o odsetkach za opóźnienia w instytucjach kultury?
 • Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową po terminie, jeśli brak wypłaty nastąpił z winy pracodawcy? Czy trzeba naliczać zaległe odsetki?
 • Jak rozliczyć VAT od usług koncertowych świadczonych przez artystkę z USA?
 • Jak zaksięgować fakturę wystawioną w 2016 r. za projekt adaptacji nieużytkowanego jeszcze wynajmowanego lokalu i z jakich środków biblioteka może zapłacić tą fakturę — czy może to być dotacja podmiotowa czy powinny to być środki własne?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.