• Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych korektę współczynnika w VAT?
 • Czy prowadzenie lekcji muzealnych (wcześniej przygotowanych, powtarzalnych) oraz oprowadzanie po muzeum można zaliczyć do prac twórczych i zastosować koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości 50%?
 • Czy zatrudnieni w instytucji kultury instruktorzy kulturalno-oświatowi, którzy w zakresie swoich obowiązków mają m.in. pełnienie obowiązków kierownika oraz wychowawców w czasie organizowanych zajęć wakacyjnych dla dzieci, powinni przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności i kto pokrywa koszty wydania tego oświadczenia?
 • Czy biblioteka publiczna może pobierać opłaty za korzystanie z przynależnej do niej toalety?
 • Dlaczego na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów nie ewidencjonuje się gruntów?
 • Na jakiej podstawie prawnej można przyznać nagrody dla członków amatorskiej grupy teatralnej?
 • Kiedy należy skorygować sprawozdanie Rb-Z?
 • Czy informacja o logo instytucji powinna być umieszczona w jej statucie?
 • Czy pracownica instytucji kultury będąca na urlopie wychowawczym może podjąć pracę zarobkową u innego pracodawcy?
 • Czy dodatek specjalny należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
 • Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową po terminie? Czy trzeba naliczać zaległe odsetki?
 • Jak wyliczyć 14 dni urlopu pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu, aby otrzymał on świadczenie urlopowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.