• Jak zgodnie z przepisami rozwiązać sytuację, gdy bibliotekarze pracują po 6 dni w tygodniu?
 • Jak ewidencjonować należności dochodzone na drodze sądowej i jak wykazać odpis aktualizujący należności w bilansie?
 • Co zrobić, jeśli instytucja chce ponownie zatrudnić pracownika, który odszedł na emeryturę?
 • W jaki sposób księgować naliczenie oraz refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z urzędu pracy za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych?
 • Jak prawidłowo ująć w regulaminie wynagradzania dzień wypłaty wynagrodzenia?
 • Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż biletów zakupionych przez widzów poprzez zewnętrznego operatora witryny internetowej, oferującego bilety wstępu na wydarzenia w całym kraju?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • W jaki sposób zaksięgować zakup nowości wydawniczych sfinansowanych dotacją z Biblioteki Narodowej?
 • W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?
 • Czy do sfinansowanej ze środków własnych instytucji zwróconej części dofinansowania oraz kwoty odsetek za zwłokę i kosztów sądowych można zastosować przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Czy w czasie, gdy bibliotekarz, z którym biblioteka zawarła umowę-zlecenie na sprzątanie, korzysta z urlopu wypoczynkowego, należy mu się wynagrodzenie z tytułu tej umowy?
 • Jak rozliczyć prywatne jazdy dyrektora służbowym samochodem?
 • W jakim terminie przedawniają się roszczenia muzeum z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane?
 • Czy biblioteka publiczna może sfinansować wydanie książki poety na jego wniosek opatrzony prośbą o wsparcie finansowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.