• Jak opodatkować użyczenie budynku instytucji kultury przez organizatora?
 • Kto powinien ustalić wysokość dodatku stażowego dyrektora instytucji kultury — organizator czy pracownik instytucji odpowiedzialny za płace?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, wystawia rachunki, czy jednak faktury?
 • Jak rozliczyć podatkowo i jak ująć w księgach koszty zaniechanej inwestycji? Kto powinien podjąć decyzję o zaniechaniu inwestycji — dyrektor instytucji czy organizator?
 • Czy instytucja kultury powinna prowadzić ewidencję pieczątek?
 • Co to znaczy, że instytucja kultury prowadzi działalność gospodarczą i jakie wpisy powinna uzyskać?
 • Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?
 • Czy kadrowy w instytucji kultury powinien dokonywać oceny ryzyka zawodowego?
 • Jak zaksięgować zakup używanego instrumentu po kapitalnym remoncie sfinansowanego ze środków własnych?
 • Czy kwoty zwróconych, nienależnie pobranych uprzednio składek na ubezpieczenie zdrowotne, są przychodem pracownika?
 • Czy dla zagranicznego wynagrodzenia artysty, który wystawia fakturę za wykonanie utworu, instytucja może zastosować zwolnienie od VAT jak dla polskiego artysty?
 • Czy przebywającemu na zwolnieniu lekarskim pracownikowi można potrącać raty pożyczki i dodatkowego ubezpieczenia z kwoty dodatku stażowego, czy należy go wypłacać w całości, a od pracownika żądać wpłaty poszczególnych rat do kasy?
 • Na jakiej podstawie prawnej instytucja kultury może zarządzać placami zabaw w gminie?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może wyrazić zgodę, aby zobowiązany na naprawienia szkody pracownik spłacał należność w ratach?
 • W jaki sposób księgować naliczenie oraz refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z urzędu pracy za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.