• Jak rozliczyć niedobór księgozbioru w instytucji kultury?
  • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
  • Czy od kwoty darowizny wydanej na cele inne niż zakup pamiątek muzeum powinno zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
  • Jakie zagadnienia i niezbędną dokumentację w zakresie koniecznego minimum powinien winien obejmować system kontroli zarządczej w małej instytucji kultury?
  • Jakich 7 postanowień noworocznych powinna podjąć każda osoba zarządzająca zasobami ludzkimi w instytucji kultury?
  • Czy można zmusić pracownicę w ciąży do odebrania niewykorzystanych dni wolnych przysługujących jej za pracę w soboty i niedziele?
  • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?
  • Czy w celu ochrony wzroku pracownika pracującego przy komputerze a nieposiadającego żadnej wady wzroku ani konieczności jego korekcji pracodawca może dofinansować zakup tzw. „zerówek”, czyli szkieł tylko z powłoką chroniącą wzrok przed promieniowaniem z ekranu komputerowego?
  • Czy pracownicy odchodzącej z pracy na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?
  • W jakich sytuacjach instytucja kultury może udostępnić gminie na potrzeby jej promocji zdjęcia dzieci biorących udział w organizowanych przez nią zajęciach?
  • Czy dofinansowanie do szkolenia dla głównego księgowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to dotacja celowa?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.