• Kiedy dyrektor instytucji kultury wypłaca premię, a kiedy nagrodę? Czym różnią się te dwa świadczenia w świetle najnowszego orzecznictwa?
 • Czy po ostatniej zmianie dotyczącej wartości środków trwałych (obecnie 10 000 zł — było 3500 zł) konieczne są zmiany w polityce rachunkowości instytucji kultury i jak to wpływa na finansowanie zakupu środków trwałych?
 • Dyrektor instytucji kultury powołany na drugą kadencję — czy ma obowiązek składać oświadczenie majątkowe?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Czy organizator ma prawo powierzyć instytucji kultury zadania z zakresu sportu? — najnowsze orzecznictwo sądowe
 • Zakup eksponatów przez instytucję kultury — jakie skutki podatkowe dla osoby fizycznej?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizacji jarmarku wielkanocnego?
 • W jakiej formie można głównemu księgowemu wypłacić wynagrodzenie za czasowe wykonywanie dodatkowych obowiązków?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jak zaewidencjonować wytworzenie filmu na płycie CD?
 • Czy pracownikowi nieobecnemu w pracy przez dłuższy czas należy się nagroda jubileuszowa?
 • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?
 • Jak rozliczyć niedobór księgozbioru w instytucji kultury?
 • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
 • Czy od należnych diet dla obcokrajowca należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.