• Czy według RODO na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne organizator musi umieszczać informację o tym, że wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w sieci internetowej i mediach z podaniem nazwy organizatora jako administratora danych osobowych?
 • Jak ująć w księgach otrzymanie książek w akcji „Paczka Literacka”?
 • Jakie są podatkowe skutki poniesienia kosztu niebędącego kosztem statutowym?
 • Czy organizator ma rację twierdząc, że w pierwszej kolejności instytucja powinna wydawać środki własne, a następnie dotację otrzymaną od organizatora?
 • Czy obliczając prewspółczynnik do przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury bierze się pod uwagę refundację wynagrodzeń otrzymywaną z urzędu pracy?
 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające oraz czy dyrektorzy i główni księgowi mają prawo do premii i nagród?
 • Czy można przyjąć inny termin rozpoczęcia amortyzacji bilansowej i inny dla amortyzacji podatkowej?
 • Jak zaewidencjonować wpłaty za zajęcia dokonane za pomocą PayU?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jak ująć zakup urządzenia grzewczego w planie finansowym i otrzymanie dotacji celowej na tę inwestycję?
 • Czy instytucja kultury powinna wydzielić osobne konto bankowe na środki własne?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy zmiany w regulaminie wynagradzania wpływają na zmianę grup zaszeregowania czy zmianę widełek płacowych dla pracowników?
 • Kiedy nagroda roczna jest kosztem?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych nieprzyznane odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Czy można zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie w instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.