• Czy zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jest przychodem instytucji do opodatkowania?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Jak opodatkować import dzieła sztuki?
 • Czy twórca może przenieść na instytucję prawa autorskie do albumu wykorzystywanego przez inny podmiot?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy obecnemu dyrektorowi, który od 1 lutego będzie pełnił obowiązki dyrektora do czasu ogłoszenia wyników konkursu na nowego dyrektora, należy wystawić świadectwo pracy?
 • Czy skrócony okres wypowiedzenia liczy się do stażu pracy?
 • Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia z pierwszej pomocy i samoobrony organizowane w instytucji kultury?
 • Jak powinno wyglądać rozliczenie podatku dochodowego i VAT od faktury wystawionej przez niemiecką agencję za występ artysty z tego kraju?
 • Czy należności z tytułu kar umownych instytucja powinna wykazywać w sprawozdaniu Rb-N, a jeśli tak, to w której pozycji?
 • Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • W jakiej formie należy wypłacić odszkodowanie dla artysty za zniszczone obrazy i jak ująć to w księgach?
 • Czy sprzęt komputerowy można kupić z dotacji podmiotowej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.