• W jakim języku podpisać umowę o pracę z Ukraińcami zatrudnianymi do porządkowania zabytkowego ogrodu po zimie?
 • Czy od wiaty gospodarczej wybudowanej w muzeum należy zapłacić podatek od nieruchomości?
 • Jakie dokumenty powinno mieć muzeum funkcjonujące w ramach ośrodka kultury, aby zgodnie z prawem pozyskiwać i eksponować zabytki, które chcą przekazać prywatni kolekcjonerzy czy organizacje?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników?
 • Czy organizując w ferie bal karnawałowy dla dzieci, biblioteka publiczna może wynająć animatora kultury do przeprowadzenia zabawy?
 • Czy instytucje kultury powinny od stycznia 2019 r. odprowadzać składki na fundusz solidarnościowy i w jakim procencie?
 • Czy z pisarzem zaproszonym na spotkanie autorskie z czytelnikami, na które autor przygotował własny scenariusz, można podpisać umowę o dzieło czy musi to być umowa-zlecenie?
 • Jak wykazać w planie finansowym danego roku refundację kosztów, która nastąpi w roku następnym?
 • Czy kilka lat od powołania dyrektor powinien przyjąć od wójta zakres obowiązków i czy ten dokument jest w ogóle potrzebny?
 • Jak rozliczyć z urzędem skarbowym transakcję zakupu sprzętu nagłośnieniowego w niemieckim sklepie internetowym dla instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy po zmianie przepisów dotyczących kół gospodyń wiejskich powinny również zmienić się zasady współpracy instytucji kultury z tymi podmiotami?
 • Jakie powinny być zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych? Czy obydwie komisje muszą być powołane przy przeprowadzeniu inwentaryzacji?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.