• Jak ująć zwrot wydatków na realizację projektu w zeznaniu CIT-8?
 • Jak rozliczyć podatkowo umowę o dzieło zawartą z niemieckim rezydentem podatkowym?
 • Po czyjej stronie leży obowiązek sfinansowania badań epidemiologiczno-sanitarnych zleceniobiorcy?
 • Jaka jest stawka amortyzacyjna dla zewnętrznego systemu wystawienniczego o wartości powyżej 10 000 zł?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy pracownicy niemerytoryczni w muzeum mogą być uznani za pracowników samorządowych?
 • Czy z pisarzem zaproszonym na spotkanie autorskie z czytelnikami, na które autor przygotował własny scenariusz i według niego przeprowadzi spotkanie, można podpisać umowę o dzieło czy musi to być umowa-zlecenie?
 • Czy kilka lat od powołania dyrektor powinien przyjąć od wójta zakres obowiązków i czy ten dokument jest w ogóle potrzebny?
 • Czy organizując w ferie bal karnawałowy dla dzieci biblioteka publiczna może wynająć animatora kultury do przeprowadzenia zabawy?
 • Czy instytucje kultury powinny od stycznia 2019 r. odprowadzać składki na fundusz solidarnościowy i w jakim procencie?
 • Czy instytucja kultury może zamieścić ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego (samochód) na portalach sprzedażowych, takich jak np. OLX?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników?
 • Jakie dokumenty powinno mieć muzeum funkcjonujące w ramach ośrodka kultury, aby zgodnie z prawem pozyskiwać i eksponować zabytki, które chcą przekazać prywatni kolekcjonerzy czy organizacje?
 • Czy z ZFŚS można sfinansować wyjazd do teatru dla pracowników instytucji kultury? Jak w takim przypadku rozliczyć koszty transportu?
 • Jakie powinny być zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych? Czy obydwie komisje muszą być powołane przy przeprowadzeniu inwentaryzacji?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.