• Czy instytucja kultury ma obowiązek publikowania sprawozdania finansowego na swojej stronie internetowej i w BIP?
 • Kiedy wypłaca się nagrodę roczną głównemu księgowemu — czy w miesiącu, w którym zadecyduje o tym dyrektor instytucji kultury, czy np. po zatwierdzeniu przez radę gminy sprawozdania finansowego i czy konieczny jest wniosek, czy wystarczy zarządzenie dyrektora?
 • Czy organizator może odwołać dyrektora podczas zwolnienia lekarskiego?
 • Co trzeba wiedzieć o nowych przepisach o kasach fiskalnych online i kiedy instytucje kultury będą miały obowiązek je wprowadzić?
 • Czy instytucja kultury, która wykupi parasol licencyjny oferowany przez jedną z firm na wyświetlanie filmów wymienionych w licencji producentów, powinna też zawrzeć umowę (stałą, czasową) z ZAIKS?
 • Jak wykazać podatek od dochodu wydatkowanego na cel inny niż objęty zwolnieniem od podatku w zeznaniu CIT-8?
 • Czy zmiana nazwy instytucji kultury pociąga za sobą konieczność zmiany NIP?
 • Czy można zmienić warunki pracy i płacy pracownika zatrudnionego na zastępstwo?
 • Czy w bibliotece publicznej do przeprowadzania zajęć z dziećmi przez bibliotekarza wymagane jest przygotowanie pedagogiczne? Czy pracownicy muzeum, prowadzący lekcje muzealne i warsztaty z dziećmi i np. mieć ukończone studia podyplomowe z pedagogiki?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektorów, którzy byli zatrudnieni w instytucjach kultury przed 2012 r. na umowę na czas nieokreślony, a których organizator nie powołał ponownie na to stanowisko po zmianie przepisów?
 • Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi i móc z nich sfinansować to wydarzenie?
 • Czy instytucja kultury może w formie dotacji przekazać środki finansowe innej instytucji kultury na współorganizację imprezy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.