• Czy można zmienić warunki pracy i płacy pracownika zatrudnionego na zastępstwo?
 • Jakie najważniejsze dla instytucji kultury przepisy wprowadziła tzw. ustawa sektorowa w sprawie dostosowania polskich przepisów do RODO?
 • Kto powinien zamortyzować środek trwały używany w użyczonym przez organizatora budynku — instytucja czy organizator?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa modernizacji obcego środka trwałego?
 • Jak rozliczać samochód prywatny pracownika wykorzystywany do celów służbowych przez część dnia?
 • Jak rozliczyć czas pracy animatora kina?
 • Czy w przypadku wypłaty nagrody rocznej zastępcy dyrektora podlega on wymogom ustawy kominowej czy regulacjom wewnętrznym biblioteki tzn. regulaminowi wynagradzania, w którym określone są zasady nagradzania pracowników?
 • Czy marża handlowa, która stanowi wynagrodzenie dla muzeum, za sprzedaż pamiątek od innych kontrahentów, powinna wchodzić do limitu 20 000 zł uprawniającego do zwolnienia od stosowania kasy fiskalnej?
 • Czy pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS nie należy wypłacać dodatku stażowego?
 • Jakie dokumenty wchodzą w zakres tzw. dokumentacji pracowniczej?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektora instytucji w związku z jej podziałem? Czy zostaje on z mocy prawa dyrektorem jednej z nowopowstałych instytucji?
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę z wolontariuszem na świadczenie darmowej pracy?
 • Czy instytucja kultury, która finansuje wszelkie zakupy z dotacji podmiotowej, a więc pieniędzy publicznych, musi traktować ten zakup jako zamówienie publiczne (z wolnej ręki) i w związku z tym od 1 sierpnia będzie miała obowiązek przyjmowania za ten zakup faktury elektronicznej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.