• Dlaczego wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury nie może być jednoskładnikowe?
 • Czy biblioteka może przyjmować dobrowolne wpłaty w postaci datku do skarbonki?
 • Jakie są nowe zasady pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych po zmianach, które wprowadziła tzw. ustawa sektorowa?
 • W jakich przypadkach zaliczać pracę na gospodarce do pracowniczego stażu pracy?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z w części E należy wpisać odsetki od pożyczki udzielonej instytucji kultury przez bank?
 • Czy pracodawca może ograniczać dostęp do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych i wyznaczyć pracownika, do którego należy się udać, aby udostępnił regulamin jedynie do wglądu?
 • Czy wypracowane przez instytucję dodatkowe zyski, przeznaczone na premie dla pracowników, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 • Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
 • Czy instytucję kultury obejmuje obowiązek posiadania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Czy zwolnienie od podatku dochodowego nagród w konkursach organizowanych przez instytucję kultury obejmuje także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Czy nowy dyrektor może zmniejszyć wynagrodzenie ‒ płacę zasadniczą ‒ tylko głównemu księgowemu i jaka musiałaby być do tego podstawa prawna?
 • Jak ująć dotację celową na działalność inną niż kulturalna w rachunku zysków i strat?
 • Czy pracownicy w wieku przedemerytalnym, który nie może już wykonywać pracy na swoim stanowisku, można zgodnie z przepisami zmniejszyć wynagrodzenie i zmienić warunki pracy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.