• Jak ująć w księgach rachunkowych połączonej instytucji kultury mienie przejęte z instytucji łączonych?
 • Czy w regulaminie wynagradzania pracowników biblioteki można nie stosować kategorii zaszeregowania, lecz ustalić własną tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego?
 • Czy wydatki na szkolenie wolontariusza korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Jak ująć kaucję w sprawozdaniu Rb-N?
 • Jak udokumentować sprzedaż, jeśli biblioteka nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy pracownicy w wieku przedemerytalnym, który nie może już wykonywać pracy na swoim stanowisku, można zgodnie z przepisami zmniejszyć wynagrodzenie? Czy mały ośrodek kultury musi zakupić opał, korzystając z procedur wynikających z zamówień publicznych?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Czy instytucję kultury obejmuje obowiązek posiadania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej?
 • Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Czy pracodawca może ograniczać dostęp do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wyznaczyć pracownika, do którego należy się udać, aby on udostępnił regulamin jedynie do wglądu?
 • Jak ująć dotację celową na działalność inną niż kulturalna w rachunku zysków i strat?
 • Co zrobić, jeśli dyrektor zatrudnił pracownika niezgodnie z obowiązującymi w instytucji procedurami?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.