• Czy instytucje kultury mają od 2020 r. obowiązek naliczania wynagrodzenia minimalnego powiększonego o dodatek za wysługę lat?
 • Czy w przypadku otrzymania faktury o wartości powyżej 15 000 zł instytucja podmiotowo zwolniona z VAT i niezarejestrowana na potrzeby VAT musi dokonywać płatności mechanizmem podzielonej płatności?
 • Czy kierownik biblioteki powinien otrzymywać dodatek za pracę w godzinach nocnych?
 • Czy po zmianie dyrektora biblioteki trzeba przeprowadzić skontrum?
 • Czy w regulaminie wynagradzania pracowników biblioteki można nie stosować kategorii zaszeregowania, lecz ustalić własną tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego?
 • Czy wydatki na szkolenie wolontariusza korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Czy dyrektorowi w związku z końcem kadencji przysługuje odprawa?
 • Czy instytucję kultury obejmuje obowiązek posiadania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej?
 • Jak udokumentować sprzedaż, jeśli biblioteka nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy otrzymany w darowiźnie od organizatora budynek powinien być potraktowany jak mienie wydzielone i zaksięgowany na fundusz instytucji kultury czy wprowadzony przez rozliczenia międzyokresowe?
 • Jak ująć kaucję w sprawozdaniu Rb-N?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może sfinansować z własnych środków, tj. środków pozostałych na koniec roku na rachunku bankowym oraz wypracowanych w roku bieżącym, wydatki inwestycyjne?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.