• Czy powołanie na stanowisku dyrektora przedłuża się do końca urlopu macierzyńskiego, czy ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który powołano dyrektora?
 • W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych przekazanie w darowiźnie bonów z przeznaczeniem na konkurs organizowany przez instytucję oraz w jaki sposób udokumentować przekazanie bonów zwycięzcom?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Co należy zawrzeć w umowie o dzieło na opracowanie scenariusza do filmików edukacyjnych w zakresie upubliczniania wizerunku prowadzącej np. na portalach społecznościowych?
 • Czy biblioteka może sfinansować wydatki inwestycyjne z własnych środków?
 • Jak rozliczyć stratę, jeśli na koncie funduszu rezerwowego jest za mało środków?
 • Czy prawidłowe jest zawieranie jednej umowy o dzieło z jednym artystą na cały rok, bez względu na to, w jakich przedstawieniach czy spektaklach bierze on udział?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem zatrudnić byłego pracownika?
 • Gdzie w miesięcznej karcie pracy należy wykazać godziny za urlop bezpłatny?
 • W jaki sposób rozliczać zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy?
 • Czy dyrektorowi w związku z końcem kadencji przysługuje odprawa?
 • Jak obliczyć wysokość nagrody rocznej dyrektora, jeśli przez część roku przebywał on na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.