• W jakiej formie należy złożyć sprawozdanie organizatorowi do zatwierdzenia po ostatniej zmianie przepisów?
 • Jak prawidłowo ustalać prawo do nagrody jubileuszowej i wypłacać to świadczenie pracownikom?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek sporządzenia w sprawozdaniu finansowym noty podatkowej dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto za 2019 r.?
 • Czy w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia dyrektora należy przeprowadzić inwentaryzację, aby nowy dyrektor mógł przyjąć na stan mienie powierzone byłemu dyrektorowi?
 • Czy pracownica powinna wnioskować o urlop wychowawczy w sposób ciągły, czy może w jego trakcie wykorzystać dwa dni opieki na dziecko do lat 14?
 • W jaki sposób rozliczać zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy przepisy ustawy o dostępności cyfrowej dotyczą samorządowych instytucji kultury?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Czy dyrektor ośrodka kultury może przyznać członkom działającego przy nim zespołu (kapeli ludowej) nagrodę pieniężną (np. roczną) za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury?
 • Czy instytucja kultury może przystąpić do PPE jako alternatywa dla PPK?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.