• Czy przenosząc na instytucję nieodpłatnie prawa autorskie, twórca uzyska przychód z praw majątkowych, skutkujący obowiązkiem pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • Jak ująć przychody ze sprzedaży towarów i koszty ich zakupu w planie finansowym?
 • W jaki sposób zmienić regulaminy: organizacyjny, wynagradzania i pracy po zmianie nazwy instytucji kultury?
 • Czy instytucja ma obowiązek stosować przepisy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?
 • Jak powinny wyglądać prawidłowe księgowania przelewania i wypłacania środków z ZFŚS, który instytucja kultury prowadzi wspólnie z gminą?
 • Czy instytucja kultury może wystawić duplikat świadectwa pracy dla byłego pracownika?
 • Jaka stawkę VAT należy obecnie stosować przy sprzedaży publikacji dla dzieci do zajęć z regionalizmu?
 • Czy wycieczki organizowane przez instytucję kultury podlegają VAT?
 • Komu instytucja może wypłacić odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop po śmierci pracownika?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.