• Czy można zapisać możliwość pracy zdalnej na stałe w regulaminie pracy instytucji kultury?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiczną biblioteka może zaniechać wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych? Czy będzie to naruszenie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych z tytułu nieustalenia i niedochodzenia należności?
 • Komu instytucja może wypłacić odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop po śmierci pracownika?
 • W jaki sposób określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę pracownika instytucji kultury — czy można je określić jako dana gmina czy też należy wymienić poszczególne miejsca?
 • Czy w związku z COVID-19 instytucja może nie wypłacać pracownikom nagród?
 • Czy instytucja kultury, która wynajmuje lokal fundacji, może zgodnie z prawem zgodzić się na to, aby najemca sprzedawał podczas imprezy alkohol?
 • W jakich przypadkach instytucja kultury nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy dla pracownika?
 • Czy można wypłacić nagrodę roczną w wysokości proporcjonalnej, jeśli zastępca dyrektora przepracował co najmniej pół roku na tym stanowisku?
 • W jaki sposób odliczać VAT naliczony od wydatków związanych z używaniem samochodu (np. paliwo), jeżeli instytucja nie jest w stanie ustalić, jaka część wydatków służyła działalności, a jaka celom statutowym?
 • Jak ująć przychody ze sprzedaży towarów i koszty ich zakupu w planie finansowym?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.