• Jakie są uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury? Czego absolutnie nie może robić organizator?
 • Czy w związku z COVID‒19 instytucja może nie wypłacać pracownikom nagród?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek sporządzania informacji na temat udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych?
 • Czy środki, które jeszcze nie wpłynęły do instytucji kultury, można zaksięgować jako przychód?
 • Jak wykazać niskocenne środki trwałe w deklaracji VAT-7?
 • Czy instytucja kultury może zwracać pracownikom koszty dojazdu do pracy?
 • Jaki jest status osoby pełniącej obowiązki dyrektora: czy jest on dyrektorem czy pracownikiem?
 • W jakiej formie organizator powinien przekazać nowo utworzonej instytucji kultury majątek? Czy forma użyczenia nieruchomości jest właściwa?
 • Czy osoba pełniąca obowiązki dyrektora instytucji kultury powinna złożyć oświadczenie majątkowe?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Jak zadekretować przedpłaconą fakturę za usługi?
 • Czy dyrektor może na stałe przesunąć pracownika z biblioteki głównej do pracy na filię bez jego zgody?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiczną biblioteka może zaniechać wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych? Czy będzie to naruszenie ustawy o finansach publicznych z tytułu nieustalenia i niedochodzenia należności?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.